Shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012) @ Amazon Kindle Store

Nëse keni menduar të bëni hapat e parë në botën e Windows Server, apo aktualisht po merreni profesionalisht me Windows Server, atëherë mos humbisni mundësinë që:

nga 6 Gusht 2017 e deri më 10 Gusht 2016

përmes Amazon Kindle Store ta shkarkoni falas e-Librin:

Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

 

Advertisements

Windows Server 2012 R2 e-Books @ Amazon Kindle Store

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.” Pele

If you are a novice to Windows Server 2012 R2 and that you have willingness to learn and master the system administration skills, then the following e-Books might be the right choice for you:

windows-server-2012-r2-at-amazon

Windows Server 2012 R2 - How to install and add rolesThe e-Book Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Desktop Experience) is designed to get you started with Windows Server 2012 R2. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, and Windows Server 2012 R2 in particular. It teaches you how to download Windows Server 2012 R2 Evaluation from TechNet Evaluation Center, how to install Windows Server 2012 R2, and how to use Server Manager to add roles to your server. With step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2012 R2.

windows-server-2012-r2The e-Book Windows Server 2012 R2: How to setup your server? (Desktop Experience), continues to build the content of the 1st Volume Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Desktop Experience) by adding the server setup part. That said, this e-Book is for anyone who is moving further into Windows Server world in general, and Windows Server 2012 R2 in particular. It teaches you how to setup a DHCP server, how to add users and computers, how to setup a virtual machine, how to add a DNS record, how to setup a print server, and many more. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly setup your Windows Server 2012 R2 server.

windows-server-2012-r2-server-coreThe e-Book Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Server Core) is an alternative of the 1st Volume Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Desktop Experience) from the Windows Server 2012 R2: From installation to configuring your server e-Book series. It continues to present the content of the 1st Volume by adding the Windows Server Core components. Thus, introducing the PowerShell instead of Server Manager. That said, if you want to learn how to install Windows Server 2012 R2 Server Core and then add roles to your server through the PowerShell (the command line interface), then this e-Book might be the right one for you.

winsrv2012scThe e-Book Windows Server 2012 R2: How to setup your server? (Server Core) is a continuation of the 3rd Volume Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Server Core). It continues to present the content of the Volume 3 using the PowerShell as a tool to setup network services on your server. It teaches you how to setup a DHCP server, how to add users and computers, how to setup a virtual machine, how to add a DNS record, and how to setup a print server using PowerShell. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly setup roles and features in Windows Server 2012 R2 Server Core server.

 

Hope you’ll find this post informative.

Të mësojmë Windows Server: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?

Në vijim është një kapitull nga e-Libri Sistemi operativ i rrjetit: Windows Server 2012. Lexim të këndshëm.

“Përkufizimi i një “sistemi operativ” është i detyruar të zhvillohet me kërkesat e konsumatorëve dhe mundësitë teknologjike.” Virginia Postrel

Para se ta përkufizojmë definicionin për sistemin operativ të rrjetit, fillimisht do të njihemi me termat softuer dhe sistem operativ në përgjithësi për tu njohur pastaj me sistemin operativ të rrjetit në veçanti. Po që se bëjmë një kërkim për fjalët softuer dhe sistem operativ në fjalorin Merriam-Webster, do të gjejmë përkufizimet se “programe që ekzekutohen në një kompjuter dhe kryejnë funksione të caktuara” si dhe “programi kryesor në një kompjuter që kontrollon mënyrën se si kompjuteri punon dhe bën të mundur për programe të tjera të funksionojnë.” Ndërsa në Dictionary.com e gjejmë përkufizimin e sistemit operativ të rrjetit që definohet si “një sistem operativ i cili përfshin softuerin për të komunikuar me kompjuterë të tjerë nëpërmjet një rrjeti.” Që të gjitha këto përkufizime do të na ndihmojnë që në rreshtat në vijim në mënyrë të thjeshtë, të qartë dhe konkrete ta shpjegojmë gjerësisht sistemin operativ të rrjetit.

Çfarë është një rrjet kompjuterik?

Meqë po flasim për kompjuterët, atëherë na del që në rastin tonë janë kompjuterët që përbejnë rrjetin kompjuterik dhe jo njerëzit. Kështu, rrjetë kompjuterike është një grup i kompjuterëve të lidhur me njëri tjetrin me qëllim të ndarjes së resurseve. Kur flasim për resurset, zakonisht ato i zbërthejmë në të dhëna, shërbime të rrjetit dhe pajisje periferike. Pra secili që ka përvojë me rrjete kompjuterike, ka parë se shumë lehtë është të ndash skedarë, aplikacione si dhe printerë dhe pajisje të tjera periferike në rrjetet kompjuterike. Në figurën 1 është paraqitur rrjeti kompjuterik dhe pajisjet pjesëmarrëse në të.

Figura1

Figura 1. Rrjeti kompjuterik dhe pajisjet e rrjetit

Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?

Sistemi operativ i rrjetit (në Ang. Network Operating System – NOS) është një softuer i cili ofron, administron, mirëmban dhe siguron resurset në rrjetë. Pra, ai është “i aftë” të ndan skedarë dhe aplikacione, të ofron shërbimet e uebit, të e-Postës, të bazave të të dhënave, të mundësojë apo të mohon qasjen në resurse, të administron përdoruesit dhe kompjuterët, të ofroj veglëri për konfigurimin, mirëmbajtjen dhe sigurimin e resurseve, si edhe funksione të tjera që ndërlidhen me resurset në rrjetë.  Kështu, kuptojmë që sistemi operativ i rrjetit është një komponentë e rëndësishme që mundëson menaxhimin e resurseve dhe të shërbimeve të rrjetit kompjuterik. Nga sistemet operative që ofrohen sot në treg si: Windows, Linux dhe OS X, të gjitha versionet e tyre konsiderohen të jenë sisteme operative të rrjetit. Natyrisht, në rast se dëshironi të përfitoni nga të gjitha tiparet që ofrojnë këto sisteme operative të rrjetit atëherë duhet të përcaktoheni për versionet e tyre për server.

Figura2

Figura 2. Disa nga sistemet operative për rrjete

Konkluzioni

Janë dy komponentët kryesore të tij si hardueri dhe softueri që i japin kuptim dhe funksionalitet një kutie siç është kompjuteri. Padyshim që kompjuteri paraqet një inovacion që revolucionarizoi teknologjinë duke hapur rrugën për inovacionet e radhës si rrjetet kompjuterike dhe Interneti. Në këtë kontekst, s’ka mëdyshje se Interneti është ndër inovacionet më të mëdha të njerëzimit në fushën e teknologjisë së komunikimit. Mjafton të përmendim Internetin dhe menjëherë do të kuptojmë sesa i madh është numri i serverëve në Internet si dhe sa i rëndësishëm është roli i sistemeve operative për rrjete kur bëhet fjalë për menaxhim dhe ndarje të resurseve në Internet. Zaten, janë sistemet operative për rrjete së bashku me pajisjet e rrjetit si ndërruesi (në Ang. switch) dhe rrugëzuesi (në Ang. router) që përbëjnë motorin ngasës të Internetit.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

Happy birthday: 20 Years of Windows Server

20yearswindowsserver

It’s hard to believe that 20 years ago, Microsoft introduced the first OS for the masses, democratizing IT platforms and tools to help IT build solutions that drive success.

20-yearsof-windows-server

Server for the masses era 1996 – 2000

Windows NT 4.0 Server (Codename: Cairo / Release date: 1996) arrived at a time when big iron systems running on Unix ruled, which required large investments in hardware and extensive expertise. Microsoft software engineer David Cutler built a new kernel that was the foundation of NT. By coupling the intuitive desktop UI for the first time, organizations could quickly set up company-wide file, print, and application servers using commodity hardware.

System requirements:

 • CPU: 33 MHz
 • RAM: 32 MB
 • Hard disk: 150 MB

Enterprise era 2000 – 2008

With Windows 2000 Server (Codename: Sanus / release date: 2000), Microsoft enters the world of centralized enterprise management. With higher levels of scalability, reliability, and availability, Windows 2000 Server also included new features such as Active Directory (an X.500 LDAP-compatible directory), group policies, enterprise-wide security policies, and centralized groups and permissions.

System requirements:

 • CPU: 133 MHz
 • RAM: 32 MB
 • Hard disk: 1 GB

Windows Server 2003 (Codename: Whistler server / release date: 2003)brought the ease of Visual Basic into a modern era of managed code through the .NET Framework, allowing for native applications to be written specifically to meet the needs of the enterprise running native and managed code. This would become the foundation for the explosion of developers writing native apps using ASP.NET, VB.NET, and C#.

System requirements:

 • CPU: 400 MHz
 • RAM: 512 MB
 • Hard disk: 1.5 GB

Expanding on enterprise computing and into interoperability and virtualization, Windows Server 2003 R2 saw the introduction of WinRM, a SOAP-compliant remote management interface. Other improvements would bring Virtual Server 2005 and, for the first time, branch office solutions. This year Jeffrey Snover, Chief Architect of Windows Server and Microsoft System Center, will introduce Project Monad, which will mature into PowerShell.

System requirements:

 • CPU: 400 MHz
 • RAM: 512 MB
 • Hard disk: 1.5 GB

Datacenter era 2009 – 2013

With the mantra “Server Unleashed,” Windows Server 2008 (Codename: Longhorn / Release date:  2008) introduces Server Core, a small-footprint server that allows for higher density computing. This release would also usher in the Viridian hypervisor kernel that is the foundation of Hyper-V, giving Microsoft a native Type 1 hardware virtualization solution. Windows Server 2008 is the last of the 32-bit servers.

System requirements:

 • CPU: 1 GHz
 • RAM: 512 MB
 • Hard disk: 20 GB

With the launch of Windows Server 2008 R2 (Codename: Longhorn / Release date: 2009), Microsoft shifts exclusively into 64-bit architecture for the server line. Combined with Microsoft System Center, the first Microsoft private cloud solution is introduced with the Dynamic Datacenter Toolkit, laying the foundation for the next wave in cloud computing.

System requirements:

 • CPU: 1.4 GHz
 • RAM: 512 MB
 • Hard disk: 32 GB

Windows Server 2012 (Codename: Windows Server 8 / Release date: 2012) opened the door to every app on any cloud. It gave users the flexibility to build and deploy applications and websites on-premises, in the cloud, and in a hybrid environment―empowering IT to enable the modern work style where users have access to data and applications from virtually anywhere, from any device.

System requirements:

 • CPU: 1.4 GHz
 • RAM: 512 MB + 800 MB per virtual machine
 • Hard disk: 32 GB

Windows Server 2012 R2 (Codename: Windows Server Blue / Release date: 2013) introduced new and enhanced features that empowered users to efficiently utilize the capacity of their datacenters. To help protect investments in existing cross-platform technologies, it also offered expanded support for a heterogeneous datacenter, including for Linux.

System requirements:

 • CPU: 1.4 GHz
 • RAM: 512 MB + 800 MB per virtual machine
 • Hard disk: 32 GB

Cloud for the masses era 2016 – present

As organizations move to the cloud at their own pace, Windows Server 2016 (Codename: Redstone Server / Release date: 2016) supports them through their transition. Whether running traditional workloads or the latest cloud-native apps and technology, users get added availability and new layers of security from the same OS that powers Azure.

Whom this e-Book is for?

This e-Book is designed to get you started with Windows Server 2016. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, and Windows Server 2016 in particular. The lessons are presented in a step by step format accompanied by snapshots. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for the well-established system administrators as it covers Windows Server 2016 Technical Preview 5 sys admin tools. However, this e-Book is not intended to provide the in-depth explanations of each and every role and feature that the Windows Server 2016 TP5 is providing. Instead, with step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2016 TP5. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly install, add roles, configure features and setup your Windows Server 2016 TP5 server.

e-Book Windows Server 2016

Windows Server 2016 – How to install and add roles? @ Amazon Kindle Shop

Product Details:

 • File Size: 3666 KB
 • Print Length: 182 pages
 • Simultaneous Device Usage: Unlimited
 • Publisher: Bekim Dauti; 1 edition (May 23, 2016)
 • Publication Date: May 23, 2016
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English

Table of Contents

Introduction
Chapter 1: Downloading Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 2: Installing Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 3: Adding Active Directory Domain Services (AD DS) and Domain Name System (DNS) roles
Chapter 4: Adding a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) role
Chapter 5: Adding Hyper-V role
Chapter 6: Adding Web Server (IIS) role
Chapter 7: Adding Print and Document Services (PDS) role
Chapter 8: Adding Fax Server role
Chapter 9: Adding Remote Access role
Chapter 10: Adding Remote Desktop Services (RDS) role
Chapter 11: Adding MultiPoint Services (MPS) role
Chapter 12: Adding Network Policy and Access Services (NPAS) role
Chapter 13: Adding Windows Server Update Services (WSUS) role
In Summary
Appendix A: Downloading Windows 10 Enterprise
Appendix B: Videos about Windows Server 2016
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to purchase, download and read my e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

 • comments
 • suggestions, and
 • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. I will read them with pleasure and will try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Source: 20 Years of Windows Server  

Hope you’ll find this post informative.

peace and blessings,

Bekim

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

Shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)

Nga data 28 Qershor 2016 e deri më 02 Korrik 2016, përmes Amazon Kindle Store shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)

Për kënd është ky e-Libër?

Ky e-Libër i dedikohet të gjithë lexuesve të cilët bëjnë hapat e parë ose tashmë i kanë bërë ato në fushën e sistemeve operative për rrjete kompjuterike. Krahas informimit dhe ndarjes së diturisë, qëllimi i këtij e-Libri është që të kontribuoj në ngritjen e njohurive profesionale në shoqërinë tonë.

e-Kursi - Windows Server 2012

Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012

 • Madhësia e Skedarit: 1789 KB
 • Numri i Faqeve: 91
 • Përdorim i Njëkohshëm: Pakufizuar
 • Botuesi: Bekim Dauti; Botimi i Parë
 • Data e Publikimit: 21 Shkurt 2016
 • Ofruesi i Shërbimit: Amazon Digital Services LLC
 • Gjuha: Shqipe

Përmbajtja:

Hyrje
Kapitulli 1: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?
Kapitulli 2: Cilat janë shërbimet në rrjetet kompjuterike?
Kapitulli 3: Windows Server, Linux Server dhe Mac OS X Server
Kapitulli 4: Instalimi i Windows Server 2012
Kapitulli 5: Çfarë është Active Directory?
Kapitulli 6: Ndarja e skedarëve dhe pajisjeve periferike
Kapitulli 7: Konfigurimi i serverit të uebit përmes IIS
Kapitulli 8: Virtualizimi me anë të Hyper-V
Kapitulli 9: Administrimi i avancuar
Kapitulli 10: Veglërit për zgjidhjen e problemeve në rrjet
Shtojca A: Si ta përmirësoni sistemin operativ aktual me Windows 10?
Shtojca B: Instalimi dhe Risitë në Windows Server 2016

Faleminderit!

Faleminderit për kohën dhe konsideratën tuaj për të lexuar e-Librin tim! Në qoftë se ju ka pëlqyer ky e-Libër dhe dëshironi të merrni pjesë aktive në përmirësimin e mëtutjeshëm të këtij e-Libri, atëherë dërgoni:

 • propozimet
 • sugjerimet dhe
 • vërejtjet tuaja

në e-Postën BekimDauti@BekimDauti.com. Me shumë kënaqësi do ti lexoj dhe do të përpiqem ti përfshijë në ribotimet e radhës.

 

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

e-Kursi: Windows Server 2012

e-Kursi - Windows Server 2012

Sistemi operativ i rrjetit (në Ang. Network Operating System – NOS) është një softuer i cili ofron, administron, mirëmban dhe siguron resurset në rrjetë. Pra, ai duhet të jetë i aftë të ndan skedarë dhe aplikacione, të ofron shërbimet e uebit, të e-Postës, të bazave të të dhënave, të mundësojë apo të mohon qasjen në resurse, të administron përdoruesit dhe kompjuterët, të ofroj veglëri për konfigurimin, mirëmbajtjen dhe sigurimin e resurseve, si edhe funksione të tjera që ndërlidhen me resurset në rrjetë.  Kështu, përmes këtij e-Kursi do të njihemi nga afër me një sistem operativ të rrjetit kompjuterik. Fakti që sistemi operativ i rrjetit është një komponentë e rëndësishme që mundëson menaxhimin e rrjetit kompjuterik, atëherë do të njihemi me veglërit dhe teknikat për konfigurim, menaxhim dhe administrim të resurseve të sistemit operativ.

Përmbajtja:

e-Mësimi 1: Sistemi operativ i rrjetit

e-Mësimi 2: Shërbimet në rrjetet kompjuterike

e-Mësimi 3: Windows vs. Linux vs. Mac OS

e-Mësimi 4: instalimi i Windows Server 2012

e-Mësimi 5: Shtimi i roleve të AD DS dhe DNS

e-Mësimi 6: Shtimi i roleve të File Server, Print Server, Scan Server dhe Fax Server

e-Mësimi 7: Shtimi i roleve të Web Server (IIS) dhe FTP Server

e-Mësimi 8: Virtualizimi me anë të Hyper-V me Windows PowerShell

e-Mësimi 9: Komandat për zgjidhjen e problemeve në rrjet

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog

Windows Server 2012: Si ta instaloni Windows Server Update Services (WSUS)?

“Kompjuterizmi në re është një eufemizëm i madh për centralizimin e shërbimeve kompjuterike në një server.” Evgeny Morozov

Në vazhdën e prezantimit të roleve (shërbimeve të rrjetit) të Windows Server 2012 që mundësojnë administrim të avancuar, në rreshtat në vijim do të njiheni me Windows Server Update Services (WSUS).

Çfarë është Windows Server Update Services (WSUS)?

Si pasardhës i Software Update Services (SUS), Windows Server Update Services (WSUS) është një rol që shtohet në Windows Server 2012 dhe i cili u mundëson administratorëve të sistemit që të menaxhojnë mënyrën e shpërndarjes së përditësimeve të produkteve të Microsoft në rrjetin kompjuterik të korporatës. Principi i punës së WSUS bazohet në faktin që infrastruktura e WSUS i mundëson administratorëve të sistemit që përditësimet, arnimet dhe riparimet ti shkarkojnë në serverin qendror në rrjetin e korporatës, e pastaj nga ky server të përditësohen kompjuterët tjerë. Pra, përmes WSUS administratorët e sistemit mund të aprovojnë ose anulojnë përditësime, të caktojnë instalimin e përditësimeve në datë e dhënë, si dhe të gjenerojnë raporte për të përcaktuar përditësimet për të cilat ka nevojë secili kompjuter. Kështu, kompjuterët në rrjetin e korporatës nuk kanë nevojë ti drejtohen Windows Update për tu përditësuar.

Si ta instaloni Windows Server Update Services (WSUS)?

Si edhe për shtimin e roleve paraprake në Windows Server 2012, në mënyrë të njejtë përmes panelit të Server Manager do ta shtoni edhe rolin e Windows Server Update Services (WSUS) në serverin tuaj si në figurën 1. Duke klikuar në Add Roles and Features në pjesën e Welcome to Server Manager të panelit Server Manager ju e nisni ekspertin për shtimin e roleve dhe të tipareve në serverin tuaj. Duke klikuar butonin Next disa herë ju do ta përmbyllni me sukses procesin e shtimit të WSUS në serverin tuaj.

Figura54

Figura 1. Shtim i rolit të WSUS në Windows Server 2012

Konkluzioni

Që nga Windows NT 3.5 e deri në Windows Server 2012, Microsoft vazhdimisht është përpjekur që të prezantoj shërbime të reja të rrjetit. Interesant është fakti, që Microsoft ia ka dalë mbanë që krahas prezantimit të roleve të reja në versionet e sistemeve operative për serverë gjithashtu ka arritur të ruaj edhe thjeshtësinë e punës me këto shërbime. Kështu, krahas respektit të treguar për administratorët e sistemit, Microsoft ka ngritur në një nivel tjetër administrimin e sistemeve operative për server. Përderisa Microsoft përmes sistemeve operative për server ofron shërbime të numërta për rrjetin e korporatës, njëkohësisht përdorimi dhe menaxhimi i shërbimeve dhe resurseve në rrjetin e korporatës, sado kompleks të jetë ai, administrohen nga konzola qendrore e infrastrukturës së rrjetit.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog