Shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012) @ Amazon Kindle Store

Nëse keni menduar të bëni hapat e parë në botën e Windows Server, apo aktualisht po merreni profesionalisht me Windows Server, atëherë mos humbisni mundësinë që:

nga 6 Gusht 2017 e deri më 10 Gusht 2016

përmes Amazon Kindle Store ta shkarkoni falas e-Librin:

Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

 

Advertisements

Windows Server 2016 e-Books @ Amazon Kindle Store

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.” Albert Einstein

If you are a novice to Windows Server 2016 and have willingness to learn and master the system administration skills, then the following e-Books might be the right choice for you:

Windows Server 2016: How to install and add roles? (Desktop Experience)

The e-Book Windows Server 2016: How to install and add roles? (Desktop Experience) is designed to get you started with Windows Server 2016. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, and Windows Server 2016 in particular. It teaches you how to download Windows Server 2016 Evaluation from TechNet Evaluation Center, how to install Windows Server 2016, and how to use Server Manager to add roles to your server. With step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2016.

Windows Server 2016: How to setup your server? (Desktop Experience)

The e-Book Windows Server 2016: How to setup your server? (Desktop Experience), continues to build the content of the 1st Volume Windows Server 2016: How to install and add roles? (Desktop Experience) by adding the server setting up services part. That said, this e-Book is for anyone who is moving further into Windows Server world in general, and Windows Server 2016 in particular. It teaches you how to setup a DHCP server, how to add users and computers, how to setup a virtual machine, how to add a DNS record, how to setup a print server, and many more. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly setup your Windows Server 2016 server.

Windows Server 2016: How to install and add roles? (Server Core)

The e-Book Windows Server 2016: How to install and add roles? (Server Core) is an alternative of the 1st Volume Windows Server 2016: How to install and add roles? (Desktop Experience) from the Windows Server 2016: From installation to configuring your server e-Book series. It continues to present the content of the 1st Volume by adding the Windows Server Core components. Thus, introducing the PowerShell instead of Server Manager. That said, if you want to learn how to install Windows Server 2016 Server Core and then add roles to your server through the PowerShell (the command line interface), then this e-Book might be the right one for you.

Windows Server 2016: How to setup your server? (Server Core)

The e-Book Windows Server 2016: How to setup your server? (Server Core) is a continuation of the 3rd Volume Windows Server 2016: How to install and add roles? (Server Core). It continues to present the content of the Volume 3 using the PowerShell as a tool to setup network services on your server. It teaches you how to setup a DHCP server, how to add users and computers, how to setup a virtual machine, how to add a DNS record, and how to setup a print server using PowerShell. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly setup roles and features in Windows Server 2016 Server Core server.

 

Hope you’ll find this post informative.

Windows Server 2012 R2 e-Books @ Amazon Kindle Store

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do.” Pele

If you are a novice to Windows Server 2012 R2 and that you have willingness to learn and master the system administration skills, then the following e-Books might be the right choice for you:

windows-server-2012-r2-at-amazon

Windows Server 2012 R2 - How to install and add rolesThe e-Book Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Desktop Experience) is designed to get you started with Windows Server 2012 R2. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, and Windows Server 2012 R2 in particular. It teaches you how to download Windows Server 2012 R2 Evaluation from TechNet Evaluation Center, how to install Windows Server 2012 R2, and how to use Server Manager to add roles to your server. With step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2012 R2.

windows-server-2012-r2The e-Book Windows Server 2012 R2: How to setup your server? (Desktop Experience), continues to build the content of the 1st Volume Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Desktop Experience) by adding the server setup part. That said, this e-Book is for anyone who is moving further into Windows Server world in general, and Windows Server 2012 R2 in particular. It teaches you how to setup a DHCP server, how to add users and computers, how to setup a virtual machine, how to add a DNS record, how to setup a print server, and many more. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly setup your Windows Server 2012 R2 server.

windows-server-2012-r2-server-coreThe e-Book Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Server Core) is an alternative of the 1st Volume Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Desktop Experience) from the Windows Server 2012 R2: From installation to configuring your server e-Book series. It continues to present the content of the 1st Volume by adding the Windows Server Core components. Thus, introducing the PowerShell instead of Server Manager. That said, if you want to learn how to install Windows Server 2012 R2 Server Core and then add roles to your server through the PowerShell (the command line interface), then this e-Book might be the right one for you.

winsrv2012scThe e-Book Windows Server 2012 R2: How to setup your server? (Server Core) is a continuation of the 3rd Volume Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Server Core). It continues to present the content of the Volume 3 using the PowerShell as a tool to setup network services on your server. It teaches you how to setup a DHCP server, how to add users and computers, how to setup a virtual machine, how to add a DNS record, and how to setup a print server using PowerShell. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly setup roles and features in Windows Server 2012 R2 Server Core server.

 

Hope you’ll find this post informative.

Shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)

Nga data 28 Qershor 2016 e deri më 02 Korrik 2016, përmes Amazon Kindle Store shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)

Për kënd është ky e-Libër?

Ky e-Libër i dedikohet të gjithë lexuesve të cilët bëjnë hapat e parë ose tashmë i kanë bërë ato në fushën e sistemeve operative për rrjete kompjuterike. Krahas informimit dhe ndarjes së diturisë, qëllimi i këtij e-Libri është që të kontribuoj në ngritjen e njohurive profesionale në shoqërinë tonë.

e-Kursi - Windows Server 2012

Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012

 • Madhësia e Skedarit: 1789 KB
 • Numri i Faqeve: 91
 • Përdorim i Njëkohshëm: Pakufizuar
 • Botuesi: Bekim Dauti; Botimi i Parë
 • Data e Publikimit: 21 Shkurt 2016
 • Ofruesi i Shërbimit: Amazon Digital Services LLC
 • Gjuha: Shqipe

Përmbajtja:

Hyrje
Kapitulli 1: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?
Kapitulli 2: Cilat janë shërbimet në rrjetet kompjuterike?
Kapitulli 3: Windows Server, Linux Server dhe Mac OS X Server
Kapitulli 4: Instalimi i Windows Server 2012
Kapitulli 5: Çfarë është Active Directory?
Kapitulli 6: Ndarja e skedarëve dhe pajisjeve periferike
Kapitulli 7: Konfigurimi i serverit të uebit përmes IIS
Kapitulli 8: Virtualizimi me anë të Hyper-V
Kapitulli 9: Administrimi i avancuar
Kapitulli 10: Veglërit për zgjidhjen e problemeve në rrjet
Shtojca A: Si ta përmirësoni sistemin operativ aktual me Windows 10?
Shtojca B: Instalimi dhe Risitë në Windows Server 2016

Faleminderit!

Faleminderit për kohën dhe konsideratën tuaj për të lexuar e-Librin tim! Në qoftë se ju ka pëlqyer ky e-Libër dhe dëshironi të merrni pjesë aktive në përmirësimin e mëtutjeshëm të këtij e-Libri, atëherë dërgoni:

 • propozimet
 • sugjerimet dhe
 • vërejtjet tuaja

në e-Postën BekimDauti@BekimDauti.com. Me shumë kënaqësi do ti lexoj dhe do të përpiqem ti përfshijë në ribotimet e radhës.

 

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

e-Book: Windows Server 2016 – How to install and add roles?

Whom this book is for?

This e-Book is designed to get you started with Windows Server 2016. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, and Windows Server 2016 in particular. The lessons are presented in a step by step format accompanied by snapshots. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for the well-established system administrators as it covers Windows Server 2016 Technical Preview 5 sys admin tools. However, this e-Book is not intended to provide the in-depth explanations of each and every role and feature that the Windows Server 2016 TP5 is providing. Instead, with step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2016 TP5. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly install, add roles, configure features and setup your Windows Server 2016 TP5 server.

e-Book Windows Server 2016

Windows Server 2016 – How to install and add roles? @ Amazon Kindle Shop

Product Details

 • File Size: 3666 KB
 • Print Length: 182 pages
 • Simultaneous Device Usage: Unlimited
 • Publisher: Bekim Dauti; 1 edition (May 23, 2016)
 • Publication Date: May 23, 2016
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English

Table of Contents

Table of Contents

Introduction
Chapter 1: Downloading Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 2: Installing Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 3: Adding Active Directory Domain Services (AD DS) and Domain Name System (DNS) roles
Chapter 4: Adding a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) role
Chapter 5: Adding Hyper-V role
Chapter 6: Adding Web Server (IIS) role
Chapter 7: Adding Print and Document Services (PDS) role
Chapter 8: Adding Fax Server role
Chapter 9: Adding Remote Access role
Chapter 10: Adding Remote Desktop Services (RDS) role
Chapter 11: Adding MultiPoint Services (MPS) role
Chapter 12: Adding Network Policy and Access Services (NPAS) role
Chapter 13: Adding Windows Server Update Services (WSUS) role
In Summary
Appendix A: Downloading Windows 10 Enterprise
Appendix B: Videos about Windows Server 2016
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to purchase, download and read my e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

 • comments
 • suggestions, and
 • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. I will read them with pleasure and will try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Dear readers, hope you find this post informative.

peace and blessings,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

e-Book: Windows Server 2012 R2 – How to install and add roles?

Whom this book is for?

This e-Book is designed to get you started with Windows Server 2012 R2. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, Windows Server 2012 R2 in particular. The lessons are presented in a step by step format accompanied by snapshots. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for the well-established system administrators as it covers Windows Server 2012 R2 sys admin tools. However, this e-Book is not intended to provide the in-depth explanations of each and every role and feature that the Windows Server 2012 R2 is providing. Instead, with step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2012 R2. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly install, add roles, configure features and setup your Windows Server 2012 R2 server.

Windows Server 2012 R2 - How to install and add roles

Windows Server 2012 R2 – How to install and add roles? @ Amazon Kindle Shop

Product Details:

 • File Size: 3193 KB
 • Simultaneous Device Usage: Unlimited
 • Publisher: Bekim Dauti; 1 edition (May 8, 2016)
 • Publication Date: May 8, 2016
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English

Table of Contents

Introduction
Chapter 1: Downloading Windows Server 2012 R2
Chapter 2: Installing Windows Server 2012 R2
Chapter 3: Adding Active Directory Domain Services (AD DS) and Domain Name System (DNS) roles
Chapter 4: Adding a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) role
Chapter 5: Adding Hyper-V role
Chapter 6: Adding Web Server (IIS) role
Chapter 7: Adding Application Server role
Chapter 8: Adding Print and Document Services (PDS) role
Chapter 9: Adding Fax Server role
Chapter 10: Adding Remote Access role
Chapter 11: Adding Remote Desktop Services (RDS) role
Chapter 12: Adding Network Policy and Access Services (NPAS) role
Chapter 13: Adding Windows Server Update Services (WSUS) role
In Summary
Appendix A: Downloading Windows Server 2016 Technical Preview 5
Appendix B: Videos about Windows Server 2012
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to purchase, download and read my e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

 • comments
 • suggestions, and
 • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. I will read them with pleasure and will try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Dear readers, hope you find this post informative.

peace and blessings,

Bekim

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog

e-Libri “Siguria e Rrjeteve Kompjuterike: Teknikat dhe Teknologjitë” @ Amazon Kindle Store

Të dashur lexues,

e-Libri “Siguria e Rrjeteve Kompjuterike: Teknikat dhe Teknologjitë” synon të paraqes hyrjen në sigurinë e sistemeve kompjuterike përmes teknikave dhe teknologjive të sigurisë së rrjeteve kompjuterike. Duke pas parasysh faktin se ditë e më shumë në Internet lexojmë raporte për shkelje të intimitetit dhe thyerje të sigurisë të sistemeve kompjuterike, andaj uroj që ky e-Libër sado pak të luan rolin e informatorit për rëndësinë e sigurisë qoftë individuale deri sa lundrojmë në Internet apo të sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike të bizneseve.

Cover Page

Për të gjithë të interesuarit, e-Libri “Siguria e Rrjeteve Kompjuterike: Teknikat dhe Teknologjitë” ofrohet përmes Amazon Kindle Store.

Faleminderit për kohën dhe konsideratën tuaj për të lexuar e-Librin tim! Në qoftë se ju pëlqen ky e-Libër dhe dëshironi të merrni pjesë aktive në përmirësimin e mëtutjeshëm të këtij e-Libri, atëherë dërgoni:

 • propozimet
 • sugjerimet dhe
 • vërejtjet tuaja

në e-Postën BekimDauti@BekimDauti.com. Me shumë kënaqësi do ti lexoj dhe do të përpiqem ti përfshijë në ribotimet e radhës.

paqe dhe shëndet,

Bekimi