Shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)

Nga data 28 Qershor 2016 e deri më 02 Korrik 2016, përmes Amazon Kindle Store shkarko falas e-Librin: Sistemi Operativ i Rrjetit (Windows Server 2012)

Për kënd është ky e-Libër?

Ky e-Libër i dedikohet të gjithë lexuesve të cilët bëjnë hapat e parë ose tashmë i kanë bërë ato në fushën e sistemeve operative për rrjete kompjuterike. Krahas informimit dhe ndarjes së diturisë, qëllimi i këtij e-Libri është që të kontribuoj në ngritjen e njohurive profesionale në shoqërinë tonë.

e-Kursi - Windows Server 2012

Sistemi Operativ i Rrjetit: Windows Server 2012

 • Madhësia e Skedarit: 1789 KB
 • Numri i Faqeve: 91
 • Përdorim i Njëkohshëm: Pakufizuar
 • Botuesi: Bekim Dauti; Botimi i Parë
 • Data e Publikimit: 21 Shkurt 2016
 • Ofruesi i Shërbimit: Amazon Digital Services LLC
 • Gjuha: Shqipe

Përmbajtja:

Hyrje
Kapitulli 1: Çfarë është sistemi operativ i rrjetit?
Kapitulli 2: Cilat janë shërbimet në rrjetet kompjuterike?
Kapitulli 3: Windows Server, Linux Server dhe Mac OS X Server
Kapitulli 4: Instalimi i Windows Server 2012
Kapitulli 5: Çfarë është Active Directory?
Kapitulli 6: Ndarja e skedarëve dhe pajisjeve periferike
Kapitulli 7: Konfigurimi i serverit të uebit përmes IIS
Kapitulli 8: Virtualizimi me anë të Hyper-V
Kapitulli 9: Administrimi i avancuar
Kapitulli 10: Veglërit për zgjidhjen e problemeve në rrjet
Shtojca A: Si ta përmirësoni sistemin operativ aktual me Windows 10?
Shtojca B: Instalimi dhe Risitë në Windows Server 2016

Faleminderit!

Faleminderit për kohën dhe konsideratën tuaj për të lexuar e-Librin tim! Në qoftë se ju ka pëlqyer ky e-Libër dhe dëshironi të merrni pjesë aktive në përmirësimin e mëtutjeshëm të këtij e-Libri, atëherë dërgoni:

 • propozimet
 • sugjerimet dhe
 • vërejtjet tuaja

në e-Postën BekimDauti@BekimDauti.com. Me shumë kënaqësi do ti lexoj dhe do të përpiqem ti përfshijë në ribotimet e radhës.

 

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

Advertisements

e-Book: Windows Server 2016 – How to install and add roles?

Whom this book is for?

This e-Book is designed to get you started with Windows Server 2016. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, and Windows Server 2016 in particular. The lessons are presented in a step by step format accompanied by snapshots. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for the well-established system administrators as it covers Windows Server 2016 Technical Preview 5 sys admin tools. However, this e-Book is not intended to provide the in-depth explanations of each and every role and feature that the Windows Server 2016 TP5 is providing. Instead, with step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2016 TP5. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly install, add roles, configure features and setup your Windows Server 2016 TP5 server.

e-Book Windows Server 2016

Windows Server 2016 – How to install and add roles? @ Amazon Kindle Shop

Product Details

 • File Size: 3666 KB
 • Print Length: 182 pages
 • Simultaneous Device Usage: Unlimited
 • Publisher: Bekim Dauti; 1 edition (May 23, 2016)
 • Publication Date: May 23, 2016
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English

Table of Contents

Table of Contents

Introduction
Chapter 1: Downloading Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 2: Installing Windows Server 2016 Technical Preview 5
Chapter 3: Adding Active Directory Domain Services (AD DS) and Domain Name System (DNS) roles
Chapter 4: Adding a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) role
Chapter 5: Adding Hyper-V role
Chapter 6: Adding Web Server (IIS) role
Chapter 7: Adding Print and Document Services (PDS) role
Chapter 8: Adding Fax Server role
Chapter 9: Adding Remote Access role
Chapter 10: Adding Remote Desktop Services (RDS) role
Chapter 11: Adding MultiPoint Services (MPS) role
Chapter 12: Adding Network Policy and Access Services (NPAS) role
Chapter 13: Adding Windows Server Update Services (WSUS) role
In Summary
Appendix A: Downloading Windows 10 Enterprise
Appendix B: Videos about Windows Server 2016
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to purchase, download and read my e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

 • comments
 • suggestions, and
 • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. I will read them with pleasure and will try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Dear readers, hope you find this post informative.

peace and blessings,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog | e-Books @Amazon Kindle Store

e-Book: Windows Server 2012 R2 – How to install and add roles?

Whom this book is for?

This e-Book is designed to get you started with Windows Server 2012 R2. That said, this e-Book is for anyone who is making the first steps into network operating systems in general, Windows Server 2012 R2 in particular. The lessons are presented in a step by step format accompanied by snapshots. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for the well-established system administrators as it covers Windows Server 2012 R2 sys admin tools. However, this e-Book is not intended to provide the in-depth explanations of each and every role and feature that the Windows Server 2012 R2 is providing. Instead, with step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to use the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2012 R2. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly install, add roles, configure features and setup your Windows Server 2012 R2 server.

Windows Server 2012 R2 - How to install and add roles

Windows Server 2012 R2 – How to install and add roles? @ Amazon Kindle Shop

Product Details:

 • File Size: 3193 KB
 • Simultaneous Device Usage: Unlimited
 • Publisher: Bekim Dauti; 1 edition (May 8, 2016)
 • Publication Date: May 8, 2016
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English

Table of Contents

Introduction
Chapter 1: Downloading Windows Server 2012 R2
Chapter 2: Installing Windows Server 2012 R2
Chapter 3: Adding Active Directory Domain Services (AD DS) and Domain Name System (DNS) roles
Chapter 4: Adding a Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) role
Chapter 5: Adding Hyper-V role
Chapter 6: Adding Web Server (IIS) role
Chapter 7: Adding Application Server role
Chapter 8: Adding Print and Document Services (PDS) role
Chapter 9: Adding Fax Server role
Chapter 10: Adding Remote Access role
Chapter 11: Adding Remote Desktop Services (RDS) role
Chapter 12: Adding Network Policy and Access Services (NPAS) role
Chapter 13: Adding Windows Server Update Services (WSUS) role
In Summary
Appendix A: Downloading Windows Server 2016 Technical Preview 5
Appendix B: Videos about Windows Server 2012
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to purchase, download and read my e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

 • comments
 • suggestions, and
 • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. I will read them with pleasure and will try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Dear readers, hope you find this post informative.

peace and blessings,

Bekim

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog