Si të lironi hapësirë të diskut pas përditësimit të Windows 10?

Siç e dini, gjatë muajit Nëntor Microsoft ofroi ndërtimin 10586 të sistemit operativ Windows 10 dhe i cili ndërtim tashmë në muajin Dhjetor përmes shërbimit Windows Update po e arrin secilin kompjuter gjithandej globit të cilët tashmë e përmbajnë ndërtimin 10240 të Windows 10 nga muaji Korrik. Nëse jeni nga ata përdorues të cilët së fundmi kanë bërë përditësimin e Windows 10 nga ndërtimi 10240 në ndërtimin 10586, atëherë jeni sfiduar nga efekti i mungesës së hapësirës së diskut në të cilin e keni të instaluar sistemin operativ. Duke qenë se secili ndërtim është në fakt një sistem operativ, atëherë se rreth apo më shumë (varësisht nga platforma 32-bit apo 64-bit e sistemit operativ) se 4 GB të diskut tuaj do të okupohen nga ndërtimi i ri. Pastaj, porsa të nisë përditësimi, dosja ekzistuese Windows do të shndërrohet në Windows.old për ti lëshuar vendin dosjes Windows të ndërtimit të ri (në këtë rast 10586). Pavarësisht, ekzistojnë metoda të rëndomta dhe tashmë tradicionale në sistemet operative Windows për të liruar hapësirë të diskut sa herë që ndjejmë nevojën se disku ka mungesë të hapësirës së lirë. Një nga to është edhe Disk Cleanup të cilin do ta paraqesim në rreshtat në vijim.

  1. Po të klikoni në diskun C: dhe ta hapni atë, do të vëreni dosjet Windows dhe Windows.old
File explorer
2. Klikoni butoni mbrapa () dhe mbi diskun C: klikoni tastin e djathtë të miut dhe përzgjidhni opsionin Properties
File explorer 2
3. Hapet dritarja e vetive të diskut C:. Klikoni butonin Disk Cleanup
Disk properties
4. Disk Cleanup Disk identifikon skedarët që mund ti fshini dhe përllogarit hapësirën e përgjithshme që mund ta lironi në disk pas fshirjes së këtyre skedarëve
Disk cleanup 2
5. Varësisht nga preferencat tuaja, them që ti përzgjdhni të gjithë skedarët nga lista e skedarëve për fshirje. Pastaj klikoni butonin Clean up system files
Disk cleanup
6.   Nëse do ti përzgjidhni të gjithë skedarët e listuar për fshirje, do të vëreni se hapësira e përgjithshme që do të lirohet në disk është e rendit GB (Giga Byte). Klikoni butonin OK
Disk cleanup 3
7. Do të shfaqet dritarja e konfirmimit tek e cila rishtazi klikoni OK për fshirjen e skedarëve
Disk cleanup 4
8. Meqë në këtë proces do të fshihen edhe skedarët e ndërtimit paraprak (në këtë rast 10240) e që në fakt janë skedarët e sistemit operativ paraprak, atëherë rishtazi kërkohet konfirmimi. Preferencat janë tuajat nëse do të përzgjidhni Yes ose No (në rastin tim unë kam përzgjedhur Yes, pra fshirjen e skedarëve të sistemit paraprak)
Disk cleanup 5
9. Pas pak, porsa të kompletohet fshirja e skedarëve do të vëreni se tashmë në diskun tuaj është liruar hapësirë e mjaftueshme
File explorer 3

10. Meqë gjatë procesit të përditësimit të sistemit operativ nga një ndërtim tek tjetri ka pas ruajtje të të dhënave në disk, si edhe gjatë procesit të Disk Cleanup ka pas fshirje të të dhënave nga disku atëherë në mënyrë të natyrshme skedarët ekzistues në disk janë fragmentuar gjë që ndikon në uljen e performancës së përgjithshme të punës me kompjuter. Me këtë rast, rekomandimi është që ti defragmentojmë duke përdorur veglën Optimize nga fleta Tools e dritares së vetive të diskut C:

Defragmentation

11. Përzgjidhni diskun C: dhe klikoni butonin Optimize

Defragmentation 2

12. Kur të jetë kompletuar procesi i defragmentimit, atëherë mbyllni dritaren Optimize Drives duke klikuar butonin Close. Pastaj, për ta konfirmuar versionin e përditësuar të sistemit operativ klikoni në ikonën Search në shiritin e detyrave (në Ang. taskbar) dhe shkruani komandën winver

Search

13. Pasi të shkruani komandën winver dhe të shtypni tastin Enter shfaqet dritarja About Windows me versionin përkatës të sistemit operativ të instaluar në kompjuterin tuaj si rezultat i përditësimit të fundit nga Microsoft përmes Windows Update

Winver

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Advertisements

Media Creation Tool and MSDN Win10 Versions Diverge by Ed Tittel

There’s been a whole lotta hoopla over the past few days about the sudden disappearance of Version 1511 (Build 10586) from the Media Creation Tool late Friday, 11/21. Of the many stories published on this topic, the items from Ed Bott at ZDnet and Peter Bright from Ars Technica, are especially interesting. Current speculation on the reasoning behind this surprise move from the Colossus of Redmond seems to center around the notion that as-yet-undocumented bugs in this new release have prompted the decision to yank the images from the Media Creation Tool, and to revert to Version 1507, better known as Build 10240.

Being myself of a curious nature, I zipped on over to MSDN where Build 1511 also made its appearance on November 12, to see if it had been pulled from that subscribers-only download mecca as well. Here’s what I found:

win10-1511-MSDN

Version 1511 remains readily available on MSDN, as of early AM Texas time 11/24.

This may just mean that MS hasn’t gotten around to pulling these files just yet, so it will be interesting to watch what happens to MSDN over the next day or two. It may also mean that the speculations about the bugginess of 1511 may be somewhat over-stated. For my own part, I’ve been running 1511 on my Technical Preview test machines for three or four weeks now without any obvious issues, and on all six of my regular Windows PCs (three desktops, a Surface Pro 3, an All-in-One, and  a Lenovo X220 tablet) likewise since 11/13 or thereabouts.

While we’re all waiting for the dust to settle, I’d like describe fact and history as we know them at present. Previously, MS has only updated installers for major version changes and Service Packs, and such updates have propagated to the Media Creation Tool (let’s abbreviate this as MCT, and further observe that it is a utility of fairly new provenance, with roots only as far back as Windows 8.1, though Windows 8 did offer similar functionality under a different name) and MSDN in tandem. If the 1511 release counts as a “Service-Pack-like” update to Windows 10, then indeed it makes sense for it to be made available via the MCT and MSDN. Given that the two sources are currently divergent, I’d expect something else to pop up on the MCT front, to catch it up with MSDN. Or, we could be looking at a new regime for Windows 10, where the subscribers have access to releases not made available to the general public. Again: it should be interesting to keep watching, and see which way the mop flops next. According to neowin.net, 1511 is still supposed to be available through Windows Update, though some users have not been able to access it through that delivery mechanism (but that might be a function of a 10240 install that is less than 31 days old, and thus ineligible for WU to offer the upgrade, to give users 30 days to revert to the previous installation).

Very interesting!

[Update: 8:45 AM CDT 11/24] Paul Thurrott points to an 11/20 System Center Configuration Manager Team Blog entitled “Issue with the Windows ADK for Windows 10, version 1511” as a possible explanation for why MS yanked the update from MCT. It affects multiple releases of the product and includes the statement “we do not recommend that Configuration Manager customers use the 1511 version of the Windows 10 ADK” (ADK stands for Assessment and Deployment Kit, a collection of tools that sysadmins can use to customize, assess and deploy Windows OSes to new computers). He may be right that this explains the current back-pedaling, and I believe he’s also right to speculate that “bringing back integrated installs will happen in the future.”

Note:

The article was originally published by Ed Tittel @ TechTarget: IT Knowledge Exchange on November 24th, 2015. It is reproduced on this blog with an author’s permission.

Simple Versioning Numbers in Win10 Presage Deployment Changes by Ed Tittel

If you take a look at the Winver information from the latest Fast Ring build for Windows Insiders, aka Build 10586, you’ll see some additional information in the second line of text therein, just below Microsoft Windows:

Windows 10 Build 10586

Whereas old Win10 simply shows “Version 10.0 (Build 10240)” in this position, new Win10 includes “Version 1511″

As it happens, there’s some method to this apparent madness, and I came across this information thanks to an illuminating pair of blog posts from Paul Thurrott (“Windows 10 Fall Update is Set for November Release” 10/21/15 and “Here’s What’s New in the Windows 10 Fall Update” 11/8/2015).

The 1511 that comprises the Version number represents a release in 2015 (the first two digits of the version number), and the 11 represents the month of November, so that one can decode this number as “Windows 10 release for November 2015.” For those interested in applying this nomenclature to the initial release of Windows 10 on July 29, 2015 for Build 10240, that means its version number is 1507 (July 2015, in other terms) even though it lacks that designation explicitly.

But there are some other interesting implications that should be gleaned from this information as well:

  • Going forward, Release 1511 becomes the official baseline for Windows 10. That means MSDN will make this version available to those who wish to download and install Windows 10, and that the Media Creation Tool that Microsoft makes available to “Download Windows 10,” will supply that version as well. [Link: https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10%5D
  • 1511 will remain the current version until the next official release comes out, which Thurrott speculates — a speculation with which I concur, FWIW — will occur on a quarterly to semi-annual basis. (Even though he says “biannual” which means every two years, I’m pretty sure he really meant to set a six-month upper bound on such update frequencies).
  • Restore and repair activities will default to the latest current build for Windows 10, whatever that may be. That obviates the need to install an original release and then to apply multiple waves of updates to “catch up” with current updates and fixes. This should work well for consumer-grade users, but I find myself wondering what this means to enterprises and business-class users. Will they be able to keep up with the frequency of official versions and be able to apply the vetting and testing that goes along with their adoption and use in production environments? Will they have the option of trailing behind by a release, to add some slack into the system to give them time for testing and vetting? This will be an extremely interesting question to see answered in everyday practice.

But indeed, it looks like the old Windows paradigm of a major new release, punctuated by Service Pack like addenda at annual intervals, is about to change into something new and different. Time will tell if this model works better or worse than the old regime, and if enterprise/business-class users will be able to mold it to fit their deployment and maintenance models.

Note:

The article was originally published by Ed Tittel @ TechTarget: IT Knowledge Exchange on November 9th, 2015. It is reproduced on this blog with an author’s permission.