Treating the Internet as a communication tool rather than a “living environment”

In an attempt to raise awareness in treating the Internet as a communication tool rather than a “living environment”.

Hope you’ll find this post informative.

Advertisements

e-Book: Computer Networks – An Introduction

Whom this e-Book is for?

This e-Book is designed to provide you an introduction to computer networks. It contains the general concepts of the computer networks. That said, this e-Book is for everyone! It serves to beginners who are making the first steps in computer networks. At the same time, this e-Book can be used by intermediate and advanced users to bring back the computer network concepts. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for everyone who is involved in studying computer networks in general, and computer networks concepts and definitions in particular. Moreover, the content on this e-Book is organized into chapters where each chapter covers a specific computer network topic. Each computer network topic is accompanied with an easy-to-understand explanations, self-descriptive graphics, and in conclusion sections. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly learn the general concepts and definitions of computer networks.

e-book-computer-networksComputer Networks: An Introduction (General Concepts)

Product Details:

  • File Size: 1322 KB
  • Simultaneous Device Usage: Unlimited
  • Publisher: Bekim Dauti; 1 edition (November 7, 2016)
  • Publication Date: November 7, 2016
  • Sold by: Amazon Digital Services LLC
  • Language: English

Table of Contents:

Introduction
Chapter 1: What is a computer network?
Chapter 2: Types of computer networks
Chapter 3: Physical and logical topologies of computer networks
Chapter 4: Computer networks components
Chapter 5: Communications protocols in computer networks
Chapter 6: The OSI and TCP/IP reference models
Chapter 7: The IP addresses and subnets
Chapter 8: IPv6 vs IPv4
Chapter 9: The TCP’s reliable character
Chapter 10: The Internet’s big arena
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to download and read the e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

  • comments
  • suggestions, and
  • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. With pleasure, I will read and try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Hope you’ll find this post informative.

 

Mësimi 6: Modelet OSI dhe TCP/IP

OSI dhe TCP-IP

Që nga themelimet e modeleve referencë si OSI dhe TCP/IP janë dhënë ilustrime nga më të ndryshmet për të përshkruar saktë dhe thjeshtë procesin e komunikimit të dy kompjuterëve në një rrjet kompjuterik apo në Internet. Ndaj përmes prezantimit në vijim do të përpiqem që të sjellë shembujt praktik të përshkrimit të modeleve referencë përkatëse.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi