e-Book: Windows Server 2012 R2 – How to setup your server?

Whom this e-Book is for?

This e-Book is a continuation of the 1st Volume Windows Server 2012 R2: How to install and add roles? (Desktop Experience) from the Windows Server 2012 R2: From installation to setting up your server e-Book series. It continues to build the content from the point where the Volume 1 ended by adding the server setup part. Thus, bringing the Windows Server 2012 R2: From installation to configuration e-Book series to the next level. With that in mind, this e-Book is for anyone who is moving further into Windows Server world in general, and Windows Server 2012 R2 in particular. Other than that, this e-Book proves to be a handy informational source for the well-established system administrators as it covers Windows Server 2012 R2 sys admin tools. In that regard, this e-Book is providing the in-depth setup of the majority of roles and features that the Windows Server 2012 R2 is providing. With step-by-step instructions driven by targeted, easy-to-understand graphics, this e-Book explains and shows you how to setup the roles, features, functions, and quirks of the Windows Server 2012 R2. With the guidance provided by this easy to follow resource, you will quickly setup roles and features in Windows Server 2012 R2, thus making your network services up & running on your server.

windows-server-2012-r2

Windows Server 2012 R2: How to install and add roles?: (Desktop Experience)

Product Details:

 • File Size: 3623 KB
 • Print Length: 179 pages
 • Simultaneous Device Usage: Unlimited
 • Publication Date: December 14, 2016
 • Sold by: Amazon Digital Services LLC
 • Language: English

Table of Contents

Introduction
Chapter 1: How to setup a DHCP server?
Chapter 2: How to add users and computers?
Chapter 3: How to setup a virtual machine?
Chapter 4: How to setup a web server?
Chapter 5: How to add a DNS record?
Chapter 6: How to setup a print server?
Chapter 7: How to setup a WDS server?
Chapter 8: How to setup a VPN?
Chapter 9: How to setup a remote desktop user?
Chapter 10: How to setup a WSUS server?
Appendix A: Downloading Windows 8.1
Appendix B: How to install Windows 8.1?
Appendix C: Downloading Windows Server 2012 R2
Appendix D: How to install Windows Server 2012 R2?
Thank You!

Thank You!

Thank you for your time and consideration to download and read the e-Book! If you’ve liked this e-Book and want to participate actively in the further improvement process, then please e-Mail your:

 • comments
 • suggestions, and
 • observations

at BekimDauti@BekimDauti.com. With pleasure, I will read and try to include your comments, suggestions, and observation in the next editions of this e-Book.

Hope you’ll find this post informative.

 

Advertisements

Windows Server 2012: Shtimi i roleve të File Server, Print Server, Scan Server dhe Fax Server

Shtimi i roleve File, Scan, Fax dhe Print

Pa mëdyshje, elementi që i jep “gjallëri” një rrjeti e me të edhe serverit në atë rrjet janë të dhënat dhe pajisje periferike. Sa herë është dashur të ndani skedarë dhe printer në rrjetin tuaj, në krahasim me konfigurimin e serverit të uebit, konfigurimin e Hyper-V, apo edhe të shërbimeve të tjera që i ofron Windows Server 2012? Pajtoheni se është diçka që nuk krahasohet, meqë ndarjen e skedarëve dhe të pajisjeve periferike e bëjmë thuajse në “baza ditore”! Kështu, tingëllon sikur ndarja e skedarëve dhe e pajisjeve periferike nuk është nga ato shërbime që i “vendosim dhe i harrojmë”, por më shumë bëjnë pjesë në grupin e shërbimeve të rëndomta. Pavarësisht, për ta lehtësuar procesin e ndarjes së skedarëve dhe pajisjeve periferike si dhe për t’ua dhënë kuptimin e mirëfilltë në rrjet këtyre shërbimeve, Windows Server 2012 përmes panelit Server Manager ofron mundësinë e trajtimit të këtyre shërbimeve si çdo shërbim tjetër në rrjet. Video prezantimi në vijim paraqet menyrën e shtimit të roleve të sipërshënuara në Windows Server 2012.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog

Windows Server 2012: Ndarja e skedarëve dhe pajisjeve periferike

“Ndarja e skedarëve është radioja jonë; kjo është mënyra se si njerëzit dëgjojnë materialin tonë.” Guy Picciotto

Pa mëdyshje, elementi që i jep “gjallëri” një rrjeti e me të edhe serverit në atë rrjet janë të dhënat dhe pajisje periferike. Sa herë është dashur të ndani skedarë dhe printer në rrjetin tuaj, në krahasim me konfigurimin e serverit të uebit, konfigurimin e Hyper-V, apo edhe të shërbimeve të tjera që i ofron Windows Server 2012? Pajtoheni se është diçka që nuk krahasohet, meqë ndarjen e skedarëve dhe të pajisjeve periferike e bëjmë thuajse në “baza ditore”! Kështu, tingëllon sikur ndarja e skedarëve dhe e pajisjeve periferike nuk është nga ato shërbime që i “vendosim dhe i harrojmë” (në Ang. set it and forget it), por më shumë bëjnë pjesë në grupin e shërbimeve të rëndomta. Pavarësisht, për ta lehtësuar procesin e ndarjes së skedarëve dhe pajisjeve periferike si dhe për t’ua dhënë kuptimin e mirëfilltë në rrjet këtyre shërbimeve, Windows Server 2012 përmes panelit Server Manager ofron mundësinë e trajtimit të këtyre shërbimeve si çdo shërbim tjetër në rrjet.

Çfarë është File and Storage Services (FSS)?

File and Storage Services (FSS) paraqet shërbimin i cili ju mundëson që të parametrizoni dhe menaxhoni një apo më shumë server të skedarëve në rrjetin tuaj. Meqë u përmend, atëherë server i skedarëve është serveri i cili ofron magazinë qendrore në rrjetin tuaj ku ju mund të ruani dhe përbashkoni skedarët me përdoruesit. Rekomandohet që të instalohen me shumë se një server i skedarëve në rrjet nëse përdoruesit e atij rrjeti kanë nevojë ti qasin aplikacionet dhe skedarët e njëjtë. Kryesisht, serveri i skedarëve dhe i magazinës të FSS janë të instaluar në formë të parazgjedhur, por pa ndonjë rol shtesë të shërbimeve. Kështu, me anë të panelit Server Manager mund të shtoni rolet e dëshiruara në serverin e skedarëve dhe të magazinës. Disa nga rolet që mund të instalohen si pjesë e shërbimit FSS janë:

 • work folders – ju mundëson përdoruesve të ruajnë dhe qasin skedarët e punës në pajisjet dhe kompjuterët personal krahas kompjuterëve të korporatës
 • data deduplication – ulë kërkesat e skedarëve për hapësirë në disqe
 • iSCSI target server – mundëson realizmin e nënsistemit të disqeve iSCSI në rrjetin e hapësirës së magazinës (në Ang. storage area network)
 • storage spaces – mundëson vendosjen e magazinës me disponueshmëri të lartë që është elastike dhe e shkallëzuar
 • etj.

Çfarë është Print and Document Services (PDS)?

Print and Document Services (PDS) paraqet shërbimin i cili mundëson centralizimin e serverit të printerit dhe detyrave të printimit në rrjet. Natyrisht, PDS ofron më shumë se shërbimin e printimit në rrjet siç është edhe shërbimi i dokumenteve të skanuar në rrjet. Me anë të shërbimit të skanimit të PDS, përdoruesit pranojnë dokumentet e skanuara nga skaneri i rrjetit dhe i rrugëtojnë pastaj ato dokumente deri te burimet e përbashkuara në rrjet. Zakonisht, PDS shtohet si rol në Windows Server 2012 përmes panelit Server Manager. Disa nga rolet që mund të instalohen si pjesë e shërbimit PDS janë:

 • print server – mundëson menaxhimin e radhëve për printim si edhe vendosjen dhe migrimin e serverëve për printim
 • distributed scan server – mundëson konfigurimin, menaxhimin dhe administrimin e skanerëve të rrjetit si edhe të dokumenteve të skanuara
 • internet printing – mundëson realizimin e një sajti të uebit nga ku përdoruesit përmes Internet Client Printing (ICP) mund të printojnë në printerët e përbashkuar
 • LPD service – ju mundëson kompjuterëve të bazuar në UNIX apo edhe në sistemet tjera operative që përdorin Line Printer Remote (LPR) të printojnë në printerët e përbashkuar

Si ta instaloni File and Storage Services (FSS)?

Ngjashëm si AD DS dhe DNS, edhe File and Storage Services (FSS) në Windows Server 2012 ofrohet si rol i cili mund të shtohet përmes panelit Server Manager si në figurën 1. Duke klikuar në Add Roles and Features në pjesën e Welcome to Server Manager të panelit Server Manager ju e nisni ekspertin për shtimin e roleve dhe të tipareve në server. Duke klikuar butonin Next disa herë ju do ta përmbyllni me sukses procesin e shtimit të FSS në serverin tuaj.

Figura15

Figura 1. Shtim i rolit të FSS në Windows Server 2012

Si ta instaloni Print and Document Services (PDS)?

Në mënyrë të njëjtë si edhe FSS, edhe Print and Document Services (PDS) në Windows Server 2012 ofrohet si rol i cili mund të shtohet përmes panelit Server Manager si në figurën 2. Duke klikuar në Add Roles and Features në pjesën e Welcome to Server Manager të panelit Server Manager ju e nisni ekspertin për shtimin e roleve dhe të tipareve në server. Duke klikuar butonin Next disa herë ju do ta përmbyllni me sukses procesin e shtimit të PDS në serverin tuaj.

Figura16

Figura 2. Shtim i rolit të PDS në Windows Server 2012

Konkluzioni

S’ka dyshim se File and Storage Services (FSS) dhe Print and Document Services (PDS) janë dy shërbime të rëndomta si në Windows e po ashtu edhe në sistemet tjera operative, porse të një rëndësie jetike. Kjo për faktin sepse a mund ta imagjinoni dot një rrjet kompjuterik pa skedarë dhe printer të përbashkuar? Natyrisht që jo, ndaj pavarësisht sa të avancuar dhe të sofistikuar do të bëhen sistemet operative të rrjetit në të ardhmen, është e sigurt se çdo herë dhe gjithmonë do të ofrojnë skedarë dhe printer të përbashkuar.

Shpresoj që ky postim të jetë informues për ju të dashur lexues.

paqe dhe shëndet,

Bekimi

Bekim Dauti’s Blog | Bekim Dauti’s Vlog