About

Jam Bekimi dhe për më shumë se 16 vite merrem profesionalisht me teknologjinë e informatikës, kryesisht me administrim të sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike, si dhe trajnime profesionale në teknologjitë e Cisco dhe Microsoft. Kam të mbaruar fakultetin e informatikës dhe masterin në shkencën e informatikës, si dhe certifikimet në ECDL, MOS, CompTIA, Cisco, Microsoft dhe SunMicrosystems. Aktualisht punoj në Telekomin e Kosovës si administrator i sistemit.

© 2014 – 2016 Bekim Dauti. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Përmbajtja në këtë sajt të uebit nuk mund të ndryshohet, shpërndahet, postohet, riprodhohet ose të transmetohet pa pëlqimin paraprak. Vizitorët e këtij sajti mund të printojnë pjesë të caktuara të përmbajtjes vetëm për përdorimin e tyre privat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s